BAFFIN MANUAL

BAFFIN MANUAL to fotelik pionizujący. Ma zastosowanie u osób z wadami postawy i dysfunkcją mięśni. Doskonale sprawdza się u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dystrofią mięśniową, w porażeniach różnego pochodzenia, tetra i paraplegiach a także u dzieci mających zaburzenia prawidłowej postawy ciała.

Dlaczego stosować fotelik pionizujący Baffin manual?

Może być wykorzystywany leczniczo i profilaktycznie, zapobiegając nieuniknionym konsekwencjom chorób dziecięcych (wadom postawy i związanym z tym nieprawidłowym funkcjonowaniem organizmu). Jego głównym zadaniem jest bierna korekcja postawy dziecka w pozycji siedzącej. Fotelik pozwala prawidłowo (w optymalnej pozycji) ustawić kręgosłup i miednicę dziecka. Dzięki prawidłowej postawie polepsza się jakość życia. Lepiej funkcjonują trzy podstawowe układy: oddechowy, krążenia i trawienny. Wykorzystanie fotelika przez fizjoterapeutę po zakończeniu ćwiczeń pozwoli na zwiększenie szans powrotu do prawidłowej pozycji. Dzięki konstrukcji, która po właściwym ustawieniu stara się odtworzyć fizjologiczne krzywizny kręgosłupa, doskonale koryguje w sposób płynny skoliozy, a także przywraca w sposób bierny prawidłowe ustawienie kifozy i lordozy kręgosłupa. Regulacja ustawienia miednicy (miednica w pozycji siedzącej jest podstawą dla całego ciała) koryguje ustawienie kręgosłupa, co pozwala wymuszać korekcje całego ciała pacjenta. Możliwość płynnej regulacji obciążenia pośladków ma doskonałe działanie przeciwodleżynowe (zapobiega im i pozwala je leczyć),w mniejszym stopniu podrażnia skórę nawet przy długim siedzeniu. Ma możliwość utrzymania w prawidłowej pozycji głowy co ułatwia np. karmienie lub uczenie i zabawę dziecka. Każdy fotelik jest indywidualnie dopasowywany do dziecka przez fizjoterapeutę, i w pewnych odstępach czasu raz na dwa miesiące ( lub częściej ) korygowany i adaptowany do nowej (bliższej prawidłowej) pozycji dziecka, co pozwala poprawić efektywność dotychczasowej rehabilitacji i wprowadzić nowe zakresy ćwiczeń. Innowacyjną cechą fotelika jest to, że "rośnie" on razem z dzieckiem. Dopasowuje się do aktualnej pozycji i wzrostu dziecka.

 

Zalety fotelika Baffin manual:

  • biernie koryguje wady postawy
  • posiada duże możliwości dopasowania do anatomicznych kształtów
  • "rośnie" razem z dzieckiem
  • możliwość stopniowej pionizacji w zależności od stanu zdrowia dziecka
  • zmiana ustawień fotelika -pozycji siedzącej, leżącej i stojącej - odbywa się manualnie lub automatycznie
  • możliwość wypięcia fotelika z podstawy pionizującej

 

CENA: 6400 PLN
Dofinansowanie

Kod refundacji: NFZ 9195.03

Kwota refundacji: 3000 PLN

Dodatkowa refundacja: PCPR/MOPS do 150% limitu NFZ

Więcej o dofinansowaniu w dziale: