Otto Bock Avantgarde VR

Wózek inwalidzki aktywnego stosowania „Avantgarde Teen 2” zaprojektowany został wyłącznie dla osób, które nie są zdolne do poruszania się lub dla pacjentów z wadami narządu ruchu. Wózek inwalidzki może być poruszany przez samego pacjenta albo przez osobę trzecią. Gwarancja firmy Otto Bock ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt używany jest według wyszczególnionych warunków i dla zamierzonych celów, zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta.

Wszechstronność opisywanego tutaj wózka inwalidzkiego wynika z jego konstrukcji modularnej wzbogaconej szeregiem dodatkowych opcji wyposażenia. Zazwyczaj opisywany tu wózek zalecany jest do użycia przez pacjentów z upośledzeniami narządu ruchu spowodowanymi:
• paraliżem ,(paraplegia, tetraplegia)
• utratą kończyny (amputacją nogi)
• wadami kończyn dolnych /-deformacjami
• przykurczami stawowymi /-uszkodzeniami stawów
• dolegliwościami takimi, jak niewydolności sercowe albo krążeniowe, zaburzenia równowagi, jak również dla zaopatrzenia pacjentów geriatrycznych z częściowo zachowaną sprawnością kończyn górnych

Czynnikami, które należy wziąć pod rozwagę w przypadku zaopatrywania są:
• wymiary ciała i -waga (maksymalne obciążenie 90 kg),
• ograniczenia natury psychofizycznej,
• wiek i płeć użytkownika,
• warunki domowe i środowiskowe

CENA: 0 PLN
Dofinansowanie

Więcej o dofinansowaniu w dziale: