Otto Bock Avantgarde Ti 8.9

Wstęp

Wózki Avantgarde dla aktywnych użytkowników, są wysokiej jakości wyrobem rehabilitacyjnym oferującym uniwersalność zastosowań w codziennym życiu. Przed przystąpieniem do użytkowania wózka prosimy przeczytać w niniejszej instrukcji rozdziały „Dostawa/Przygotowanie wózka do użytkowania” oraz „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa”. Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu.

W rozdziale „Akcesoria” zaprezentowano dodatkowe wyposażenie wózków rehabilitacyjnych systemu Avantgarde, zwiększające zakres ich stosowania i podnieść komfort ich użytkowania.

W rozdziale „Regulacje / Zalecenia odnośnie montażu” pokazano warianty nastaw (regulacji) pozwalające na dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb

Konstrukcja wózka , omówiona w niniejszej „Instrukcji dla użytkownika” może być przez producenta modyfikowana bez odrębnej informacji.


Wskazania


Wózki typów Avantgarde T oraz  Ti 8.9 dla aktywnych użytkowników zalecane są dla osób nie mogących chodzić albo o upośledzeniu możliwości chodzenia. Każdy wózek może być napędzany bądź przez samego pacjenta, bądź przez osobę towarzyszącą.
Gwarancja firmy OttoBock jest ważna tylko wtedy, gdy produkt użytkowany jest zgodnie z podanymi warunkami i do celów, do jakich jest przeznaczony, z zachowaniem wszystkich zaleceń producenta.

Zakres zastosowań

Uniwersalność wózka Avantgarde wynika z jego modularnej  konstrukcji oraz szerokiego wyboru opcji wyposażenia. Typowe zastosowanie dla pacjentów o upośledzeniu/niemożliwości chodzenia to przypadki:

?    Porażenia/paraliż (porażenie kończyn dolnych, porażenie czterokończynowe)
?    Utrata kończyn (amputacja kończyny dolnej)
?    Uszkodzenia i/lub deformacja kończyn
?    Przykurcz w stawach
?    Uszkodzenia/urazy stawów
?    Choroby w rodzaju niewydolności sercowo-krążeniowej, zaburzeń równowagi lub charłactwo (kacheksja)
.
Avantgarde jest wózkiem zaprojektowanym specjalnie dla pacjentów, którzy mogą poruszać się samodzielnie siedząc w wózku inwalidzkim, jak i tych, którzy całkowicie zależni są od używania wózka w sposób stały.

CENA: 0 PLN
Dofinansowanie

Więcej o dofinansowaniu w dziale: