Dofinansowania

Zapraszamy do pobrania wniosków potrzebnych do uzyskania dofinansowania.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychDofinansowanie do zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym oraz sprzętu
komputerowego przez PFRON – program „PEGAZ 2010”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję w sprawie zakończenia realizacji programu „Pegaz 2003” i zastąpieniu go nowym - „Pegaz 2010” dotyczącym dofinansowanie do zakupu i naprawy wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym, oraz zakupu sprzętu komputerowego. Wnioski należy składać (osobiście lub wysłać listem poleconym) w wojewódzkich oddziałach funduszu - zobacz

W tegorocznej edycji programu „PEGAZ 2010” dotyczącego dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wprowadzono wiele zmian.

Przede wszystkim rozszerzono grono adresatów programu. W tym roku będą mogły z nich skorzystać także osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, czyli kobiety powyżej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat. Jednak pod warunkiem, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zwiększono również wymagany, minimalny wkład własny. Jego wysokość będzie teraz ustalana indywidualnie, a zależeć będzie od wysokości dochodów wnioskodawcy, faktu wcześniejszego uzyskania bądź nieuzyskania pomocy na taki sam cel ze środków PFRON oraz ceny samego przedmiotu. Co więcej, osoby z niepełnosprawnością będą mogły wziąć udział w tych programach nie, jak było dotąd, raz na trzy lata, ale raz na cztery lata. W programie mogą brać udział osoby z I grupą niepełnosprawności.

Wymagany udział własny w zakupie wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wynosi minimum 15% ceny.

Wnioski do pobrania

Wszelkie problemy i trudności z zaopatrzeniem w wózek elektryczny pomogą Państwu rozwiązać doświadczeni przedstawiciele medyczni firmy ACTIVMED


NFZ

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2004r. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

KROK I
Musisz udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który wyda skierowane do specjalisty lub wystawi zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne.

KROK II
Zlecenie na zaopatrzenie wypisane przez lekarza (pierwszego kontaktu lub specjalistę) potwierdź w Wojewódzkim Oddziale NFZ pod który podlegasz - zobacz. Jeżeli nie wiesz do którego NFZ powinieneś to wysłać lub dostarczyć zadzwoń do najbliższego sklepu ACTIVMED, a udzielimy Ci wyczerpujących informacji.

KROK III
Kiedy otrzymasz potwierdzone przez NFZ zlecenie przyjdź do najbliższego sklepu ACTIVMED lub zadzwoń a przyjedziemy i bezpłatnie dobierzemy fachowo sprzęt. Jeżeli wybierzesz droższy sprzęt niż refundacja NFZ pomożemy w zdobyciu dofinansowania z PCPR/MOPS.


NFZ

Dofinansowanie PCPR / MOPS

Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (grupę inwalidzką) i chcesz uzyskać dofinansowanie do sprzętu. Zadzwoń do Nas a pomożemy Ci załatwić wszelkie formalności.